Zakoni RH

Grubeša d.o.o. je specijalizirani knjigovodstveni servis za vođenje poslovnih knjiga poljoprivrednika u sustavu PDV-a.

Garancija i osposobljeni kadrovi, te oko 240 zadovoljnih klijenata čije je djelatnost poljoprivreda.

Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti

Poljoprivrednu djelatnost obavlja poljoprivrednik koji je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a može obuhvaćati sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje:OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba. Koji se oblik oporezivanja primjenjuje, ovisi o pravnom obliku putem kojeg se obavlja poljoprivredna djelatnost.

U skladu s time, navedenim se fizičkim osobama može utvrđivati porez na dohodak na način propisan za dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti koji se utvrđuje putem poslovnih knjiga te, možebitno, u paušalnoj svoti prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br.1/17).
Fizičke osobe su na osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak pod uvjetom:

 • da su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili
 • da po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Poljoprivredna djelatnost može se oporezivati i paušalno ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost
 • svota paušalnog dohotka utvrđuje se godišnje ovisno o ukupnim primicima razdoblja
 • Primitak do 85.000,00 kuna – oporezivi dohodak 12.750,00 kuna
 • Primitak do 115.000,00 kuna – oporezivi dohodak 17.250,00 kuna
 • Primitak do 149.500,00 kuna – oporezivi dohodak 22.425,00 kuna
 • Primitak do 230.000,00 kuna – oporezivi dohodak 34.500,00 kuna
 • Primitak do 300.000,00 kuna – oporezivi dohodak 45.000,00 kuna

Poslovne knjige; evidencije i vjerodostojne isprave

Propisi uređuju evidentiranje poslovnih događaja kroz sljedeće poslovne knjige:

 • Popis dugotrajne imovine
 • Knjigu primitaka i izdataka
 • Evidenciju tražbina i obveza
 • Evidencija o nabavci i utrošku repromaterijala

Ukoliko je poljoprivrednik obveznik PDV-a dužan je voditi knjigu ulaznih i knjigu izlaznih računa.