Tel:+385 (0) 91 1339 7 37 zg@knjigovodstvo-grubesa.hr

 Impressum

Grubeša d.o.o.
vl. Zdravko Grubeša
Adresa:Ul. Franje Račkog 95, 31400 Đakovo
OIB:34957676295
Temeljni kapital: 100.000,00 kn
Odobrenje za rad HANFA:
Rješenje: KLASA:UP/I974-03/18-01/54
URBR:326-01-660-663-18-4

E-Mail:info@matema.hr
Broj telefona: +385 (0) 97 723 2469
Web mjesto: https://matema.hr/