Zakoni RH

Hitovi: 1543

Grubeša d.o.o. je specijalizirani knjigovodstveni servis za vođenje poslovnih knjiga poljoprivrednika u sustavu PDV-a.

Garancija i osposobljeni kadrovi, te oko 240 zadovoljnih klijenata čije je djelatnost poljoprivreda.

Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti

Poljoprivrednu djelatnost obavlja poljoprivrednik koji je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, a može obuhvaćati sljedeće organizacijske oblike: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dalje:OPG), obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druga pravna osoba. Koji se oblik oporezivanja primjenjuje, ovisi o pravnom obliku putem kojeg se obavlja poljoprivredna djelatnost.

U skladu s time, navedenim se fizičkim osobama može utvrđivati porez na dohodak na način propisan za dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti koji se utvrđuje putem poslovnih knjiga te, možebitno, u paušalnoj svoti prema Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (Nar. nov., br.1/17).
Fizičke osobe su na osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak pod uvjetom:

 • da su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili
 • da po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

Poljoprivredna djelatnost može se oporezivati i paušalno ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • da nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost
 • svota paušalnog dohotka utvrđuje se godišnje ovisno o ukupnim primicima razdoblja
 • Primitak do 85.000,00 kuna – oporezivi dohodak 12.750,00 kuna
 • Primitak do 115.000,00 kuna – oporezivi dohodak 17.250,00 kuna
 • Primitak do 149.500,00 kuna – oporezivi dohodak 22.425,00 kuna
 • Primitak do 230.000,00 kuna – oporezivi dohodak 34.500,00 kuna
 • Primitak do 300.000,00 kuna – oporezivi dohodak 45.000,00 kuna

Poslovne knjige; evidencije i vjerodostojne isprave

Propisi uređuju evidentiranje poslovnih događaja kroz sljedeće poslovne knjige:

 • Popis dugotrajne imovine
 • Knjigu primitaka i izdataka
 • Evidenciju tražbina i obveza
 • Evidencija o nabavci i utrošku repromaterijala

Ukoliko je poljoprivrednik obveznik PDV-a dužan je voditi knjigu ulaznih i knjigu izlaznih računa.

Osnovice i stope doprinosa za obveze osiguranja u 2017. godini


Osnova osiguranja

Faktor

Osnovica

Doprinos na mirovinsko osiguranje
stopa/svota

Doprinos za zdravstveno osiguranje
stopa/svota

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
stopa/svota

Doprinos za zapošljavanje
stopa/svota

Mjesečno ukupno

Dospijeće plaćanja

Obrtnici

Obveznici poreza na dohodak (vode knjige)

0,65
Čl. 66. Zakona

5.030,00

15% I. st.
5% II. st.

754,55
251,52

15%

754,55

0,5%

25,15

1,7%

85,52

1.871,29

Do 15. u mjesecu za prethodni

Porez plaćaju paušalno

0,4
Čl. 70. Zakona

3.095,60

15% I. st.
5% II. st.

464,34
154,78

15%

464,34

0,5

15,48

1,7%

52,62

1.151,56

Do 15. u mjesecu za prethodni

Obveznici poreza na dobitak

1,1
Čl. 82. Zakona

8.512,90

15% I. st.
5% II. st.

1.276,94
425,65

15%

1.276,94

0,5%

42,56

1,7%

144,72

3.166,81

Zadnji dan u mjesecu za prethodni

Poljoprivrednici

Obveznici poreza na dohodak (vode knjige)

0,55
Čl. 66. Zakona

4.256,45

15% I. st.
5% II. st.

638,47
212,82

15%

638,47

0,5%

21,28

1,7

72,36

1.583,40

Do 15. u mjesecu za prethodni

Plaćaju porez na dohodak
Paušalno

0,4
Čl. 70. Zakona

3.095,60

15% I. st.
5% II. st.

464,34

15%

464,34

0,5%

15,48

1,7%

52,62

1.151,56

Do 15. u mjesecu za prethodni

Nisu porezni obveznici

0,38
Čl. 88. Zakona

2.940,82

5% I. st.
5% II. st.

147,04
147,04

7,5%

220,56

-

-

-

-

514,64

Do 15. u mjesecu za prethodni

Obveznici poreza na dobitak

1,1
Čl. 82. Zakona

8.512,90

15% I. st.
5% II. st.

1.276,94
425,65

15%

1.276,94

0,5%

42,56

1,7%

144,72

3.166,81

Do kraja mjeseca za prethodni

Osnova osiguranja

Faktor

Osnovica

Doprinos za mirovinsko osiguranje
stopa/svota

Doprinos za zdravstveno osiguranje
stopa/svota

Doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu
stopa/svota

Doprinos za zapošljavanje
stopa/svota

Mjesečno ukupno

Dospijeće plaćanja

Član uprave trgovačkog društva

Ako nije osiguran po niti jednoj osnovi

1,00
Čl. 92.
Zakona

7.739,00

15% I. st
5% II. st

1.160,00
386,95

15%

1.160,85

0,5%

38,69

1,7%

131,56

2.878,90

Do 15. u mjesecu za prethodni

Ako je u radnom odnosu u društvu u kojem je član uprave

Čl. 21.st.2.
Zakona

Plaća najmanje 5.030,35 Za puno radno vrijeme

15% I. st.
5% II. st.

754,55
251,52

15%

754,55

0,5%

25,15

1,7%

85,52

1.871,29

Kod isplate plaće

 

Info

Dogovorite sastanak

Kako bi Vam mogli pružiti kompletnu i profesionalnu uslugu, potrebno je da od vas čujemo što ste i kako zamislili. Dogovorite sastanak da vidimo na koji način možemo surađivati

Više...