Revizorske usluge

Hitovi: 1060

Od 1. siječnja 2017. godine na snazi je izmijenjeni čl. 20 Zakona o računovodstvu koji uređuje obvezu revizije financijskih izvješća.


Člankom 20. Zakona o računovodstvu propisani su obveznici revizije financijskih izvješća poduzetnika s obzirom na veličinu i njihovo značenje za nacionalno gospodarstvo. Tako obvezu revizije pojedinačnih (odvojenih) i konsolidiranih financijskih izvješća imaju:

  • veliki poduzetnici
  • srednji poduzetnici i
  • subjekti od javnog interesa

Elementi

Mikropoduzetnici

(ne prelaze 2 od 3)

Mali poduzetnici (nisu mikro i ne prelaze 2 od 3)

Srednji poduzetnici (nisu mali i prelaze 2 od 3 za male, ali ne prelaze 2 od 3)

Veliki poduzetnici (prelaze 2 od 3 za srednje)

Nisu obveznici revizije osim ako prelaze dva od tri propisana kriterija (vidjeti tekst u nastavku)

Obveznici revizije

Ukupna aktiva

2,6 mil. kn

30,0 mil. kn

150,0 mil. kn

150,0 mil. kn

Prihod

5,2 mil. kn

60,0 mil. kn

300,0 mil. kn

300,0 mil. kn

Broj zaposlenika

(prosječan broj)

10

50

250

250

Ako nisu obuhvaćeni u prethodnom popisu obveznika, obvezu revizije financijskih izvješća imaju i dionička društva, komanditna društva i društva s ograničenom odgovornošću ako njihovi podatci u odvojenim ili konsolidiranim financijskim izvješćima za prethodnu godinu (u ovom slučaju za 2016.) ne prelaze 2 od 3 kriterija, i to:

  • svota aktive 15.000.000,00 kn
  • svota prihoda 30.000.000,00 kn
  • prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine – 25

 

 

Revizora imenuje skupština društva , a odluku treba donijeti do kraja rujna za reviziju financijskih izvješća tekuće 2017.g. a koja se obavlja u pravilu početkom 2018.g.

Info

Dogovorite sastanak

Kako bi Vam mogli pružiti kompletnu i profesionalnu uslugu, potrebno je da od vas čujemo što ste i kako zamislili. Dogovorite sastanak da vidimo na koji način možemo surađivati

Više...