Česta pitanja i odgovori

Koliko iznosi minimalna plaća u RH za 2017.g. i koliko iznosi osnovica za plaćanje doprinosa radnika na stručnom osposobljavanja.

Minimalna plaća u 2017. godini iznosi 3.276,00 kn.

Osnovica za plaćanje doprinosa za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa iznosi 2.940,82.

Pitanja i odgovori

Na ovom mjestu možete pronaći odgovore na česta pitanja koje dobivamo putem telefona, emailova i slično. Ukoliko ne pronađete traženi odgovor na vaše pitanje, slobodno nas kontaktirajte!

Što je PDV?

Porez na dodanu vrijednost je oblik oporezivanja potrošnje. Opća stopa PDV-a iznosi 25%,dok se za određene proizvode i usluge primjenjuju niže stope od 13% i 5%. PDV obrazac se mora predavati poreznoj upravi mjesečno odnosno kvartalno ovisno o veličini obrta ili poduzeća…  ( Zaposlenici servisa Knjigovodstvo Vrpolje d.o.o. Makarska će Vam rado podrobnije objasniti problematiku PDV-a, te Vas savjetovati o zakonskom okviru istog)

Što je porez na dohodak?

Porez na dohodak definira se kao izravni porez, tj. kao porez koji se nameće izravno na dohodak osobe ili domaćinstva koje bi trebali snositi porezni teret.Porez na dohodak je porez sa progresivnim porezniim stopama

  • 12% 26.400,00 kn godišnje (do 2.200,00 kn mjesečno)
  • 25% iznad 26.400,00 kn do 105.600,00 kn godišnje, odnosno na idućih 79.200,00 kn (od 2.200,00 kn do 8.800,00 kn mjesečno, odnosno na idućih 6.600,00 kn)
  • 40% iznad 105.600,00 kn godišnje (iznad 8.800,00 kn mjesečno)

DOH obrazac se predaje do 28.02 sljedeće godine za dohodak od samostalnog i nesamostalnog  rada.( Zaposlenici servisa Knjigovodstvo Vrpolje d.o.o. Makarska će Vam rado podrobnije objasniti problematiku poreza na dohodak, te Vas savjetovati o zakonskom okviru istog i za Vas popuniti navedeni obrazac)

 

Što je porez na dobit?

Porez na dobit plaćaju na propisanu poreznu osnovicu porezni obveznici koji obavljaju neku djelatnost radi stjecanja dobiti sukladno propisima.Stopa poreza na dobit iznosi 20%. Obvenik poreza na dobit se može postati dobrovoljno ili obavezno ako se ispune navedeni uvjeti:

 ukupni primitak veći od 2.000.000,00 kn

• dohodak veći od 400.000,00 kn

• posjeduje dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kn

• u prethodnom razdoblju zapošljava prosječno više od 15 djelatnika.

Ako se porezu na dobit pristupi dobrovoljno iz njega se ne može izaći sljedećih 5 godina, dok pristupanjem porezu na dobit iz obaveze možemo izići čim za to ispunimo uvjete…( Zaposlenici knjigovodstvenog servisa Vrpolje d.o.o. Makarska će Vam rado podrobnije objasniti problematiku poreza na dobit, te Vas savjetovati o zakonskom okviru istog, te Vas savjetovati kako na legalan način platiti što manje poreza na dobit)

 

Obračun plaće?

Postupak obračuna plaće
OSNOVNA PLAĆA (utvrđuje se postupkom procjene složenosti poslova)
Satnica = Osnovna plaća / Broj sati rada
PLAĆA PO SATIMA RADA = Satnica ⋅ Odrađeni sati
+ Stimulativni dio plaće (svako poduzeće može na svoj način odrediti način utvrđivanja ovog
dijela plaće)
+ Dodaci na plaću (npr. prekovremeni rad, rad noću, rad u smjenama, itd.) = Satnica ⋅ Broj
sati ⋅ Postotak uvećanja
+ Naknade plaće (npr. bolovanje) = Broj sati ⋅ Satnica ⋅ Postotak uvećanja
= BRUTO PLAĆA
- Doprinos za mirovinsko osiguranje - 1. stup (15% od iznosa bruto plaće)
- Doprinos za mirovinsko osiguranje – 2. stup (5% iznosa bruto plaće)
= DOHODAK
- Neoporezivi dio (Osnovica)
x Koeficijent osobnih odbitaka
= POREZNA OSNOVICA
porez po stopi od 12% na iznose porezne osnovice do 2.200,00 kn
porez po stopi od 25% na iznose porezne osnovice od 2.200,01 kn do 6.600,00 kn
porez po stopi od 40% na iznose porezne osnovice iznad 8.800,00 kn
POREZ UKUPNO
PRIREZ (Porez ukupno ⋅ Stopa prireza)
- UKUPNO POREZ I PRIREZ
= IZNOS ZA ISPLATU

(Vaše poslovne knjige su u dobrim rukama servisa Knjigovodstvo Vrpolje d.o.o. Makarska, obratite nam se s povjerenjem)

 

Poduzeće je veleprodaja i nema naplate računa gotovinom niti karticama, sve se naplaćuje uplatom na račun, da li sam obveznik fiskalizacije?

Obveznici fiskalizacije prema Zakonu jesu:

·          fizičke osobe obveznici poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i

·          pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dobit,

za sve djelatnosti koje obavljaju osim za djelatnosti:

·          izuzete od obveze izdavanja računa te

·          izuzete od obveze fiskalizacije.

Svi obveznici fiskalizacije za potrebe fiskalizacije moraju prilagoditi sadržaj računa te način numeriranja broja računa, donijeti interni akt o poslovnicama uz određivanje pravila numeriranja (interni akt ne donosi se u Poreznu upravu već se zadržava u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije) te istaknuti upozoravajuću naljepnicu o uzimanju/izdavanju računa. Navedene radnje potrebno je učiniti za sve djelatnosti osim za djelatnosti izuzete od obveze fiskalizacije prema članku 5. Zakona.

Od ovih obveznika fiskalizacije samo oni koji naplaćuju račune sredstvima koja se smatraju gotovinom, provode i postupak fiskalizacije izdavanja računa, za što moraju nabaviti ili prilagoditi naplatne uređaje te izdavati račune putem prilagođenih naplatnih uređaja.

Dakle, društvo koje ostvaruje promet u veleprodaji naplatom svih računa uplatom na račun, je obveznik fiskalizacije te mora prilagoditi poslovanje kao svi obveznici fiskalizacije (prilagoditi sadržaj računa, donijeti interni akt te istaknuti upozoravajuću naljepnicu. Međutim, ako ne naplaćuje račune u gotovini, onda nije obveznik fiskalizacije izdavanja računa na način da izdaje račune putem prilagođenih naplatnih uređaja koje dostavlja elektroničkim putem na ovjeru u Poreznu upravu te stoga nije ni obvezan nabaviti ili prilagoditi naplatni uređaj.


Info

Dogovorite sastanak

Kako bi Vam mogli pružiti kompletnu i profesionalnu uslugu, potrebno je da od vas čujemo što ste i kako zamislili. Dogovorite sastanak da vidimo na koji način možemo surađivati

Više...